Scholenopdekaart

Heldring College

Heldring College

Over deze school

Denominatie: Interconfessioneel

Heldring College is een interconfessionele school met ca. 500 leerlingen en biedt vanaf leerjaar 1 de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (met en zonder leerwegondersteunend onderwijs) en de theoretische leerweg (mavo) aan. In de bovenbouw bieden wij de gemengde leerweg, de theoretische leerweg (mavo) en de profielen zorg & welzijn en economie & ondernemen (bbl en kbl) aan. 
In de ogen van de school is het partnerschap/de samenwerking tussen school, ouders en leerlingen cruciaal.  De school kent een zeer actieve ouderraad en een betrokken leerlingenraad. De speerpunten van de school zijn burgerschapseducatie, cultuureducatie, doorlopende leerlijn taal- en rekenen, veiligheid en "Heldring in beweging".

Pal naast de school bevindt zich onze gymzaal ("GYM").


Contactgegevens

Morsestraat 1
2517RZ Den Haag

Telefoon:
0703600589
Website:
www.heldringcollege.nl
E-mailadres:
heldring@heldringcollege.nl

Bestuursgegevens

Lucas Onderwijs

Aantal scholen:
79
Aantal leerlingen:
34475
Website:
www.lucasonderwijs.nl

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

vmbo-basis vmbo-kader vmbo-(g) theoretisch

Bovenbouw

vmbo-basis vmbo-kader vmbo-(g) theoretisch


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.heldringcollege.nl voor meer informatie.