Scholenopdekaart

ABC Noorderlicht

ABC Noorderlicht

Over deze school

Denominatie: Samenw. PC en RK

Goed zijn in wat je doet! Doen waarin je goed bent! Schoolgids 2017-2018

Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht wil een stevige basis leggen van kennis, inzicht en vaardigheden waarmee leerlingen een succesvolle aansluiting vinden bij een vervolgopleiding of beroep. Daarnaast vinden wij begeleiding in de vorming tot sociale, kritische en zelfstandige mensen heel belangrijk.

De school besteedt veel aandacht aan achterstanden in taal en rekenen of anderszins. De hiaten worden opgevuld door leerlingen op een enthousiaste manier kennis en vaardigheden bij te brengen die aansluiten bij hun belevingswereld. De school biedt hen daarvoor een omgeving met veiligheid en structuur. Door naast kennisoverdracht te werken aan betekenisvol onderwijs waarbinnen de leerling zijn of haar kwaliteiten kan laten zien en ontwikkelen, wordt de betrokkenheid van de leerlingen bij de school vergroot.

Met betekenisvol wordt bedoeld dat er een duidelijke Leerloopbaan- en Begeleidingslijn zichtbaar is van leerjaar één tot en met de doorstroom naar het vervolgonderwijs.

Onze school ligt centraal en is zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Voor de locatie op de Rode Kruisstraat 14, te bereiken vanuit het centrum van Amsterdam bus 32, 33 en bus 37.

Met onze website www.abcnoorderlicht.nl informeren we ouders, leerlingen en andere belangstellenden over de doelstellingen van onze school.

Contactgegevens

Rode Kruisstraat 14
1025KN Amsterdam

Telefoon:
020-6369591
Website:
www.abcnoorderlicht.nl
E-mailadres:
info@abcnoorderlicht.nl

Bestuursgegevens

ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs

Aantal scholen:
23
Aantal leerlingen:
11242
Website:
www.zaam.nl

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

vmbo-b / vmbo-k

Bovenbouw

vmbo-basis vmbo-kader vmbo-(g) theoretisch


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.abcnoorderlicht.nl voor meer informatie.


Foto-impressie