Scholenopdekaart

ABC Noorderlicht

ABC Noorderlicht

Uitleg
Hier zie je de tevredenheid over de school van ouders van leerlingen in ten minste het derde leerjaar, weergegeven in een cijfer. De ouders vullen een vragenlijst in van 15 vragen. De antwoorden worden weergegeven in een cijfer tussen de 1 en 10. Voor het afnemen van de vragenlijst zijn richtlijnen opgesteld (zie support.kennisnet.org). Bij vragen over het onderzoek kan je contact opnemen met de school.