Scholenopdekaart

Damstede Lyceum

Damstede Lyceum

Over deze school

Denominatie: Interconfessioneel

Het Damstede Lyceum is een school voor gymnasium, atheneum en havo. Wij vinden dat een brede oriëntatie bijdraagt aan talentontwikkeling. Door onze leerlingen in de brugklas de modules Klassieke Cultuur, Onderzoek & Ontwerpen, Kunst en Sport (havo) te laten volgen, kiezen zij in leerjaar twee bewust voor één van de vier talentstromen: gymnasium (Latijn en Grieks), technasium met als kernvak Onderzoek & Ontwerpen (havo en vwo), kunst (havo en vwo) en BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij).
De vakken in de bovengenoemde stromen kunnen worden gekozen als eindexamenvak.





Contactgegevens

Rode Kruisstraat 83
1025KM Amsterdam
0206352360

Bestuursgegevens

ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs
Aantal scholen: 23
Aantal leerlingen: 11677

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

havo havo / vwo vwo

Bovenbouw

havo vwo


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.damstedelyceum.nl voor meer informatie.