Scholenopdekaart

Comenius Lyceum Amsterdam

Comenius Lyceum Amsterdam

Over deze school

Denominatie: Interconfessioneel

Het Comenius Lyceum Amsterdam  is een kleurrijke en interconfessionele school voor VWO en HAVO met voor alle leerlingen uit klas 1 (verplichte) huiswerkbegeleiding en voor alle klassen extra aandacht voor taalontwikkeling en rekenvaardigheid. In elke jaarlaag staan maatwerkuren ingeroosterd, waarin leerlingen achterstanden voor bepaalde vakken kunnen wegwerken of waarin ze een extra uitdaging kunnen vinden. 

De school heeft het econasium ingevoerd: een onderwijsprogramma voor havo- en vwo-leerlingen in de onderbouw en de bovenbouw. Alle leerlingen in de onderbouw doen in alle jaren een aantal projecten omtrent duurzaamheid. In de bovenbouw is het econasiumvak O3 een keuzevak. Onze leerlingen ontdekken in het econasium wat ze aan vaardigheden bezitten en welke ze kunnen verbeteren. Daarnaast leren ze veel over duurzaamheid en ecologie. Dit is voor onze leerlingen een goede ervaring en bereidt hen voor op een goede vervolgopleiding en het maken van duurzame keuzes voor hun toekomst. 

Het econasium in de bovenbouw
Vanaf het schooljaar 2017-2018 kan het econasiumvak O3 als extra keuzevak in de bovenbouw gekozen worden. Daarin doen leerlingen in teams een aantal zelf te kiezen projecten in opdracht van hogescholen, universiteiten, bedrijven en instellingen. We werken daarom samen met een groot aantal externe partners. Belangrijke onderwerpen binnen de projecten zijn: samenwerken en presenteren, ecologie en duurzaamheid en nieuwe technieken en leefwijzen voor de toekomst. In de projecten bezoeken de leerlingen de bedrijven en scholen waarvoor zij een project doen, gebruiken hun faciliteiten en worden intensief begeleid door coaches. Doel van elk project is om een duurzaamheidsvraagstuk van een partner te beantwoorden en uit te werken. 

Contactgegevens

Jacob Geelstraat 38
1065VT Amsterdam

Telefoon:
(020) 6140305
Website:
www.comeniuslyceum.nl
E-mailadres:
comenius@comeniuslyceum.nl

Volg deze school

Bestuursgegevens

ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs

Aantal scholen:
23
Aantal leerlingen:
11242
Website:
www.zaam.nl

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

havo havo / vwo vwo

Bovenbouw

havo vwo


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.comeniuslyceum.nl voor meer informatie.