Scholenopdekaart

VMBO Pascal Zuid

VMBO Pascal Zuid

Uitleg

De doorstroomcijfers laten zien hoeveel procent van de leerlingen overgaat zonder te blijven zitten.

Doorstroom onderbouw laat zien hoeveel procent van de leerlingen de onderbouw doorloopt, zonder te blijven zitten.
Doorstroom bovenbouw laat zien hoeveel procent van de leerlingen vanaf leerjaar 3 hun diploma haalt zonder te blijven zitten.