Scholenopdekaart

Stedelijk Gymnasium Haarlem

Stedelijk Gymnasium Haarlem

Uitleg

Hier ziet u de tevredenheid van leerlingen verdeeld over de hele school, op het gebied van schoolklimaat en veiligheid. Daarnaast toont Schoolklimaat en veiligheid het pestprotocol en het anti-pestprogramma van de school.

De tevredenheid wordt gemeten aan de hand van een vragenlijst met 11 vragen. Het resultaat wordt weergegeven als een cijfer tussen 1 en 10. Voor het afnemen van de vragenlijsten zijn richtlijnen opgesteld (zie support.kennisnet.org). Bij vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met de school.