Scholenopdekaart

Stedelijk Gymnasium Haarlem

Stedelijk Gymnasium Haarlem

Uitleg

Hier kunt u zien hoe hoog de bijdrage is voor ouders voor deze school per leerjaar en onderwijssoort.
Deze ouderbijdrage is voor materialen, zoals gymkleren of een rekenmachine en schoolkosten voor activiteiten zoals excursies en een introductiekamp.