Scholenopdekaart

Stedelijk Gymnasium Haarlem

Stedelijk Gymnasium Haarlem

Uitleg
Hier ziet u de examencijfers van deze school. Het examencijfer is een gemiddelde van het cijfer voor het schoolexamen (SE) en het centraal examen (CE). Voor  vmbo-scholen is het weergegeven CE-cijfer een gemiddelde van het centraal examen (CE) en het Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CPSE). Soms zijn er leerlingen die alleen SE doen en geen CE voor een vak. Hierdoor is het examencijfer niet hetzelfde als het gemiddelde SE-cijfer + het gemiddelde CE-cijfer gedeeld door twee.