Scholenopdekaart

Stedelijk Gymnasium Haarlem

Stedelijk Gymnasium Haarlem

Uitleg

Hier zie je de gemiddelde examencijfers van de school.

Het gemiddelde examencijfer = gemiddelde cijfer voor het School Examen (SE) + gemiddelde cijfers voor het Centraal Examen (CE) / 2.

Let op! Soms zijn er leerlingen die voor een bepaald vak alleen het SE doen en geen CE. Hierdoor is het gemiddelde examencijfer niet hetzelfde als het gemiddelde SE-cijfer + het gemiddelde CE-cijfer gedeeld door twee.

Let op! Voor vmbo-scholen is het weergegeven CE-cijfer een gemiddelde van het centraal examen (CE) en het Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE).

Sommige scholen laten ook de gemiddelde examencijfers per onderwijssoort en per vak zien. Je ziet dan het (gemiddelde) SE cijfer, (gemiddelde) CE cijfer en gemiddelde eindcijfer. Het gemiddelde eindcijfer is een afgerond getal op de cijferlijst van de leerling. Daardoor kan het gemiddelde eindcijfer dat je ziet, anders uitvallen dan het gemiddelde van het (gemiddelde) SE en gemiddelde CE cijfer.