Scholenopdekaart

Open Schoolgemeenschap Bijlmer

Open Schoolgemeenschap Bijlmer

Over deze school

Denominatie: Openbaar

De Open Schoolgemeenschap Bijlmer is een brede schoolgemeenschap met goede resultaten voor alle opleidingen in het voortgezet onderwijs: vmbo, havo en vwo. Aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van elke leerling staat centraal met een aanbod waar cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling in evenwicht zijn. Goede begeleiding, samen leren én eigen verantwoordelijkheid nemen zijn uitgangspunt van onze pedagogiek en didactiek. De school is kleinschalig in deelscholen georganiseerd.

Contactgegevens

Bestuursgegevens

Stichting Open Schoolgemeenschap Bijlmer
Aantal scholen: 1
Aantal leerlingen: 1540

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

brugklas (algemeen) havo / vwo vwo

Bovenbouw

vmbo-basis vmbo-kader vmbo-(g) theoretisch havo vwo


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.openschoolgemeenschapbijlmer.nl voor meer informatie.