Scholenopdekaart

Jacobus Fruytier scholengemeenschap Apeldoorn

Jacobus Fruytier scholengemeenschap Apeldoorn

Over deze school

Denominatie: Reformatorisch

De Jacobus Fruytier scholengemeenschap wil op reformatorische grondslag kwalitatief goed onderwijs bieden. Ons doel is de leerlingen te vormen om als christen een volwaardige plaats in te nemen in gezin, kerk en maatschappij.
 
We willen een school zijn waar goed onderwijs wordt gegeven en de Bijbel centraal staat, zowel in de overdracht van kennis en vaardigheden als in de toerusting en vorming en in de omgang met elkaar.
Ons doel is de persoonlijke groei en ontwikkeling van mensen, die in afhankelijkheid van Gods genade en onder de leiding van de Heilige Geest verantwoordelijkheid nemen.
 
We willen gedegen onderwijs geven. De onderwijsontwikkeling vindt plaats via onze cirkel van de zes V’s:
visie, vertrouwen, vrijheid, verantwoordelijkheid, verantwoording en verbinding.
 
Meer informatie over onze school vindt u op onze site: www.jfsg.nl

Contactgegevens

Anklaarseweg 71
7316MB Apeldoorn

Telefoon:
0555262300
Website:
www.jfsg.nl
E-mailadres:
info@jfsg.nl

Bestuursgegevens

Vereniging voor VO op Reformatorische Grondslag

Aantal scholen:
3
Aantal leerlingen:
2503
Website:
www.jfsg.nl

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

praktijkonderwijs vmbo-basis vmbo-kader vmbo-(g) theoretisch havo vwo

Bovenbouw

praktijkonderwijs vmbo-basis vmbo-kader vmbo-(g) theoretisch havo vwo


Bezoek deze school

dinsdag 15 januari 2019 vanaf 19:00

Voorlichtingsavond leerlingen groep 8 en hun ouder(s)/verzorger(s)
Meer informatie

donderdag 31 januari 2019 vanaf 19:30

Open avond voor leerlingen uit VMBO klas 2. De VMBO-afdelingen en bedrijven uit de regio presenteren zich op deze avond.
Meer informatie

Foto-impressie