Scholenopdekaart

Uilenhof Nieuwe Mavo, Havo Junior, Versnelde Mavo

Uilenhof Nieuwe Mavo, Havo Junior, Versnelde Mavo

Over deze school

Denominatie: Protestants-christelijk

De Uilenhof valt onder het bestuur van Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (CVO-AV). De Uilenhof (Nieuwe Mavo, Havo Junior en Versnelde Mavo), is een kleine school met leerlingen en medewerkers met groot talent. Met onze scholen hebben we gezamenlijke uitgangspunten vastgesteld wat onze ten diepste drijft en wat we als ons wezenlijke bestaansrecht zien. Wij geloven dat mensen, bewust of onbewust, voorbeelden nodig hebben om aan hun leven richting te geven en om houvast en grip te hebben. Wij willen dat ieder mens die met ons in aanraking komt een levend voorbeeld is voor anderen. Zo dragen wij een wereld uit zoals wij die voor ogen hebben. Wij begeleiden mensen in de meest kwetsbare en vormende periode van hun leven. Het onderwijsconcept op de Uilenhof kenmerkt zich door samenhang. De vakken zijn geconcentreerd in zes domeinen: Talen, Kunst & Cultuur, Sport & en Bewegen, Science, Vorming en Vaardigheden en Mens & Maatschappij. Domeinoverstijgend onderwijs zien we binnen de domeinweken, waarin leerlingen werken aan projecten, buitenschools leren en grotere prestaties. Er is een goede aansluiting op basisonderwijs en de hogere niveaus van MBO en Havo. De leerlingen starten in een mavo/havo brugklas. In  het tweede leerjaar vervolgt de leerling zijn/haar schoolloopbaan in Nieuwe Mavo, Havo Junior of  Versnelde Mavo.  De Havo Junior leerlingen vervolgen hun loopbaan op Lyceum Oude Hoven vanaf leerjaar 3. In de Versnelde-stroom bestaat de mogelijkheid het traject mavo-mbo af te leggen in zes jaar.

Contactgegevens

Oude Hoven 8
4205AK Gorinchem

Telefoon:
0183 - 610120
Website:
uilenhof.cvo-av.nl
E-mailadres:
info.uilenhof@cvo-av.nl

Volg deze school

Bestuursgegevens

Stg. Chr. Voortg. Onderwijs Alblasserwaard-Vijfheerenland.

Aantal scholen:
9
Aantal leerlingen:
4415
Website:
www.cvo-av.nl

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

vmbo-(g) theoretisch havo

Bovenbouw

vmbo-(g) theoretisch


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op uilenhof.cvo-av.nl voor meer informatie.


Foto-impressie