Scholenopdekaart

Stad & Esch Diever

Stad & Esch Diever

Over deze school

Denominatie: Openbaar

Stad & Esch heeft een breed onderwijsaanbod dat bestaat uit gymnasium, vwo+, atheneum, havo, vmbo-tl, voorbereidend mbo, lwoo en praktijkonderwijs. Stad & Esch heeft 4 deelscholen: 3 in Meppel en 1 in Diever.

Stad & Esch Diever is een kleinschalige school, maar heeft van alle deelscholen van Stad & Esch de breedste onderbouw: vmbo, havo, vwo en atheneum. Leerlingen in de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg gaan na het tweede jaar naar het Stad & Esch Beroepencollege in Meppel. Vwo-leerlingen gaan na het derde jaar verder op het Stad & Esch Lyceum in Meppel. De aansluiting verloopt altijd soepel. De school is onlangs gerenoveerd, de openbare bibliotheek huist onder hetzelfde dak en gewerkt wordt aan een nieuwe sportzaal en een eigen theaterzaal.

Onze missie: Leerlingen optimaal voorbereiden op de uitdagingen van de 21e eeuw. Dat bereiken we via 4 pijlers: Passie als brandstof voor talent, Creativiteit als sleutel tot succes, Persoonlijk maken als standaard en Ruimte voor lef.

Contactgegevens

Westeres 7
7981BC Diever

Telefoon:
0521-592266
Website:
www.stadenesch.nl
E-mailadres:
diever@stadenesch.nl

Volg deze school

Bestuursgegevens

Stichting Onderwijsgroep ZW-Drenthe

Aantal scholen:
5
Aantal leerlingen:
2217
Website:
www.stadenesch.nl

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

vmbo vmbo-basis vmbo-kader vmbo-(g) theoretisch vmbo-(g)t / havo havo havo / vwo vwo

Bovenbouw

vmbo-(g) theoretisch havo


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.stadenesch.nl voor meer informatie.


Foto-impressie