Scholenopdekaart

Reg Sgm 't Rijks

Reg Sgm 't Rijks

Over deze school

Denominatie: Openbaar

RSG 't Rijks biedt algemeen vormend onderwijs (gymnasium, atheneum, havo en vmbo/mavo) op openbare grondslag. Dit is van hoge kwaliteit met veel keuzemogelijkheden voor leerlingen in een goed geregelde organisatie.

,,'t Rijks" is een open schoolorganisatie die inspeelt op nieuwe onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen. We lopen niet voorop, maar integreren nieuwe elementen in de bestaande organisatie. Gedegen werkplanningen en werkverdelingen borgen de sterke organisatie.

Onderwijskundig staat de ontwikkeling van talent voorop. In de eerste plaats gaat het daarbij om kennis & kunde en het te behalen diploma. Daarnaast maken kunst & cultuur, sport & beweging, wetenschapsklas, TTO (tweetalig onderwijs voor vwo en havo), Technasium (voor vwo en havo), Beta Challenge (voor mavo) en internationalisering een belangrijk deel uit van het onderwijsprogramma. Ook is het mogelijk om topsport (LOOT) of toptalent op het gebied van cultuur (LOOK) te combineren met onderwijs. Dit alles wordt ondersteund door een basispakket aan zorgvoorzieningen, zodat leerlingen succesvol hun schooltype doorlopen in een aangename en veilige sfeer.

Pedagogisch laten we ons leiden door het geven van het goede voorbeeld, het tonen van respect en verdraagzaamheid. Als openbare school zijn we een ontmoetingsschool voor leerlingen, ouders en personeelsleden van diverse gezindten.

Didactisch dagen we de leerlingen uit -- in de volle breedte van mavo tot en met gymnasium -- hun capaciteiten maximaal te benutten. Daartoe prikkelen, motiveren en begeleiden we onze leerlingen.

Contactgegevens

Burg Stulemeijerlaan 24
4611EG Bergen op Zoom
0164242150

Volg deze school op

Bestuursgegevens

Stg RSG 't Rijks
Aantal scholen: 1
Aantal leerlingen: 2514

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

vmbo-(g) theoretisch vmbo-(g)t / havo havo havo / vwo vwo

Bovenbouw

vmbo-(g) theoretisch havo vwo


Bezoek deze school

woensdag 13 december 2017 vanaf 14:00

tot 16.30 uur. Doe-middag cultuurklas: podium
Meer informatie

woensdag 10 januari 2018 vanaf 14:00

tot 16.30 uur. Doe-middag sportklas
Meer informatie

donderdag 11 januari 2018 vanaf 19:00

tot 21.00 uur. Informatieavond wetenschapsklas
Meer informatie

woensdag 17 januari 2018 vanaf 14:00

tot 16.30 uur. Doe-middag cultuurklas presentatie
Meer informatie

donderdag 18 januari 2018 vanaf 19:00

tot 21.00 uur. Informatieavond tweetalig lyceum (havo/atheneum/gymnasium)
Meer informatie

woensdag 24 januari 2018 vanaf 14:00

tot 16.30 uur. Doe-middag technasium
Meer informatie

donderdag 25 januari 2018 vanaf 19:00

tot 21.00 uur. Informatieavond mavo+
Meer informatie

dinsdag 30 januari 2018 vanaf 19:00

tot 21.00 uur. Informatieavond (top)sporttalenten
Meer informatie

dinsdag 30 januari 2018 vanaf 19:00

tot 21:00 uur. Informatieavond vooropleiding kunsten
Meer informatie

maandag 5 februari 2018 vanaf 19:00

tot 21.00 uur. Informatieavond Bergen op Zoom stad, Halsteren e.o.
Meer informatie

dinsdag 6 februari 2018 vanaf 19:00

tot 21.00 uur. Informatieavond Bergen op Zoom stad, Halsteren e.o.
Meer informatie

woensdag 7 februari 2018 vanaf 19:00

tot 21.00 uur. Informatieavond Gemeente Woensdrecht, Wouw e.o.
Meer informatie

donderdag 8 februari 2018 vanaf 19:00

tot 21.00 uur. Informatieavond Gemeente Steenbergen e.o., Tholen e.o.
Meer informatie

dinsdag 6 maart 2018 vanaf 17:00

tot 21.00 uur. Aanmelding Brugklas op beginletter achternaam A t/m K
Meer informatie

woensdag 7 maart 2018 vanaf 17:00

tot 21.00 uur. Aanmelding Brugklas op beginletter achternaam L t/m Z
Meer informatie

Foto-impressie