Scholenopdekaart

Reg Sgm 't Rijks

Reg Sgm 't Rijks

Uitleg

Schoolklimaat is een lastig uit te leggen term. Het omschrijft grofweg de ‘sfeer’ op school. Veiligheid heeft te maken met de mate waarin leerlingen zich veilig voelen op school. Om een goed beeld te krijgen van deze termen kan je het best de vragen bekijken.

In de eerste grafiek en de twee tabellen daaronder zie je:

  • de algemene tevredenheid van leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid op school;
  • de algemene tevredenheid van leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid per onderwijssoort;
  • de algemene tevredenheid van leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid per specifieke vraag.

Aantal respondenten
Onder de eerste grafiek zie je hoeveel leerlingen de vragenlijst hebben ingevuld.

Tevredenheid afgelopen jaren
Je kunt de resultaten van de onderzoeken vanaf schooljaar 2015-2016 niet zomaar vergelijken met de jaren ervoor. De reden hiervoor is dat sinds 2015-2016 andere richtlijnen gelden (zie wiki.vensters.nl). Bovendien is de vragenlijst veranderd.

Informatie over pesten
Op deze pagina vind je ook het veiligheidsbeleid en het anti-pestprogramma van de school. En eventueel de namen van de anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon van de school.

Bij vragen over het onderzoek kan je contact opnemen met de school.