Scholenopdekaart

Dendron College

Dendron College

Uitleg

Hier ziet u de algemene tevredenheid van leerlingen, gemeten over de hele school. De tevredenheid wordt gemeten aan de hand van een vragenlijst met 16 vragen. Voor het praktijkonderwijs zijn 2 extra vragen toegevoegd. De antwoorden worden weergegeven als een cijfer tussen 1 en 10. Voor het afnemen van de vragenlijsten zijn richtlijnen opgesteld (zie support.kennisnet.org). Bij vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met de school.