Scholenopdekaart

Dendron College

Dendron College

Uitleg

Hier vindt u informatie over waar de leerling naar toe gaat na het voortgezet onderwijs. Per onderwijssoort (bijvoorbeeld vwo) ziet u de onderwijssector (bijvoorbeeld hbo) waar de leerlingen na het behalen van het diploma terecht zijn gekomen. Daaronder is in de grafieken per onderwijssoort te zien of de leerlingen daar één jaar later nog steeds zitten.

Overig
De categorie ‘Overig’ betekent dat de leerling voor dat schooljaar niet staat ingeschreven in het bekostigde onderwijs. Deze leerling is bijvoorbeeld gaan werken, doet een tussenjaar of is naar particulier onderwijs gegaan.