Scholenopdekaart

Emmacollege MAVO KBL BBL

Emmacollege MAVO KBL BBL

Over deze school

Denominatie: Interconfessioneel

Visie, missie en profiel

Onze missie is er samen voor te zorgen dat iedereen op het Emmacollege wordt gezien. Het Emmacollege  bereidt leerlingen voor om verantwoorde keuzes te maken in de snel veranderende maatschappij, motiveert en daagt uit om zichzelf te ontwikkelen, gebruikmakend van een passende route in het onderwijs. We bieden samen, leerlingen-medewerkers-ouders, aandacht en geborgenheid aan de leerling.

Het Emmacollege is een school voor VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs) en biedt de volgende leerwegen aan: de theoretische leerweg (= MAVO), de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg. Het Emmacollege maakt verder deel uit van het Techniekcollege in Heerlen. Daarnaast is er nog een aparte locatie Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) in Hoensbroek.

Het Emmacollege is een school:

  • die kleinschalig opgezet is en veiligheid en geborgenheid biedt. Er is een schoolbrede aanpak om vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid (leerling, ouder, personeel) te komen tot sociaal gedrag.
  • waar leerlingen zoveel mogelijk leerarrangementen (maatwerk/differentiatie) kunnen volgen, die op het ontwikkelen van de benodigde 21-eeuwse vaardigheden (sociale vaardigheden, inlevingsvermogen, aanpassingsvermogen, communicatie, samenwerking, problemen oplossen, creativiteit, innovatie, kritisch denken, ICT vaardigheden, mediawijsheid) zijn toegesneden en waar ze veel kansen krijgen hun talenten te ontwikkelen.
  • die leerlingen die instromen vanuit het primair onderwijs een drempelloze overgang biedt en tevens voorbereidt op een goede vervolgopleiding door een breed onderwijsaanbod, uitgebreide loopbaanoriëntatie en -begeleiding en beroepsoriëntatie (stages).
  • die leerlingbegeleiding en –zorg biedt op kwalitatief hoog niveau.
  • systematisch en doelgericht werkt aan het maximaliseren van de prestaties van haar leerlingen.
  • systematisch aandacht geeft aan de leerrendementen, de ontwikkel- en leerlijnen en de talenten van de individuele leerling.

 

Contactgegevens

De Weggebekker 1
6413NR Heerlen

Telefoon:
045-5224040
Website:
www.emma-lvo.nl
E-mailadres:
info@emma-lvo.nl

Volg deze school

Bestuursgegevens

Stichting LVO

Aantal scholen:
32
Aantal leerlingen:
25236
Website:
www.stichtinglvo.nl

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

vmbo

Bovenbouw

vmbo-basis vmbo-kader vmbo-(g) theoretisch


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.emma-lvo.nl voor meer informatie.


Foto-impressie