Scholenopdekaart

Emmacollege MAVO KBL BBL

Emmacollege MAVO KBL BBL

Over deze school

Denominatie: Interconfessioneel

Visie en missie en profiel

Onze missie is er samen voor te zorgen dat iedereen op het Emmacollege wordt gezien. Het Emmacollege  bereidt leerlingen voor om verantwoorde keuzes te maken in de snel veranderende maatschappij, motiveert en daagt uit om zichzelf te ontwikkelen, gebruikmakend van een passende route in het onderwijs. We bieden samen, leerlingen-medewerkers-ouders, aandacht en geborgenheid aan de leerling.

Het Emmacollege is een school voor vmbo, voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en biedt de volgende leerwegen aan:
basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, theoretisch/gemengde leerweg. Ook is er een voorbereiding entree - opleiding aanwezig en een Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) met een regionale functie, gevestigd op een eigen locatie op de Steenkoolstraat te Hoensbroek.

Emma wil:

een kleinschalige school zijn, die veiligheid en geborgenheid biedt. Er is een schoolbrede aanpak om vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid (leerling, ouder, personeel) te komen tot sociaal gedrag.

een school zijn waar leerlingen zoveel mogelijk leerarrangementen (maatwerk/differentiatie) kunnen volgen, die op het ontwikkelen van de benodigde 21 st century skills (sociale vaardigheden, inlevingsvermogen, aanpassingsvermogen, communicatie, samenwerking, problemen oplossen, creativiteit, innovatie, kritisch denken, ICT vaardigheden, mediawijsheid) zijn toegesneden  en waar ze veel kansen krijgen hun talenten te ontwikkelen.

leerlingen die instromen vanuit het primair onderwijs een drempelloze overgang bieden en tevens voorbereiden op een goede vakopleiding door breed onderwijsaanbod, loopbaanorientatie en door goede beroepsoriëntatie (stages)

leerlingbegeleiding en –zorg blijven bieden op kwalitatief hoog niveau

systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de prestaties van haar leerlingen

systematische aandacht geven aan de leerrendementen, de ontwikkel- en leerlijnen en de talenten van de individuele leerling.

 

Contactgegevens

De Weggebekker 1
6413NR Heerlen

Telefoon:
045-5224040
Website:
www.emma-lvo.nl
E-mailadres:
info@emma-lvo.nl

Volg deze school

Bestuursgegevens

Stichting LVO

Aantal scholen:
32
Aantal leerlingen:
26523
Website:
www.stichtinglvo.nl

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

vmbo

Bovenbouw

vmbo-basis vmbo-kader vmbo-(g) theoretisch


Bezoek deze school

zaterdag 19 januari 2019 vanaf 10:00

De open dag zal plaatsvinden op Emmacollege bovenbouw. De Weggebekker 1
Meer informatie

dinsdag 5 februari 2019 vanaf 19:00

De doe/infodag zal plaatsvinden op Emmacollege bovenbouw. De Weggebekker 1
Meer informatie

woensdag 6 februari 2019 vanaf 19:00

De doe/infodag zal plaatsvinden op Emmacollege bovenbouw. De Weggebekker 1
Meer informatie

Foto-impressie