Scholenopdekaart

Citadel College locatie Dijkstraat

Citadel College locatie Dijkstraat

Over deze school

Denominatie: Samenw. PC en RK

Het Citadel College locatie Dijkstraat verzorgt in leerjaar 1 en 2 onderwijs in de dakpanklassen basis- kaderberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte - theoretische leerweg. In leerjaar 3 en 4 wordt alleen de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg aangeboden. De profielen die in de bovenbouw aangeboden worden zijn Zorg en Welzijn en Handel en Administratie.

Contactgegevens

Dijkstraat 7a
6663AD Lent
0243297740

Volg deze school op

Bestuursgegevens

Alliantie Voortgezet Onderwijs
Aantal scholen: 10
Aantal leerlingen: 11263

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

vmbo vmbo-b / vmbo-k

Bovenbouw

vmbo-basis vmbo-kader


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.citadelcollege.nl voor meer informatie.


Foto-impressie