Scholenopdekaart

Adriaan Roland Holstschool

Adriaan Roland Holstschool

Uitleg
In het Schoolondersteuningsprofiel staat hoe de school met zorgleerlingen omgaat en hoe het contact met de ouders wordt geregeld. De school laat zien hoe leerlingen begeleid worden en welke middelen ze hiervoor inzet. De Onderwijsinspectie kijkt naar het Schoolondersteuningsprofiel voor onderzoek en plaatsing van leerlingen op een school voor speciaal onderwijs.