Scholenopdekaart

Adriaan Roland Holstschool

Adriaan Roland Holstschool

Uitleg
Hier ziet u de tevredenheid over de school van ouders van leerlingen in ten minste het derde leerjaar, weergegeven in een cijfer. De ouders vullen een vragenlijst in van 16 vragen. De antwoorden worden weergegeven in een cijfer tussen de 1 en 10. Voor het afnemen van de vragenlijst zijn richtlijnen opgesteld (zie support.kennisnet.org). Bij vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met de school.