Scholenopdekaart

Adriaan Roland Holstschool

Adriaan Roland Holstschool

Uitleg

Hier ziet u per onderwijssoort voor welke sectoren (voor vmbo) of profielen (havo/vwo) de leerlingen hebben gekozen.

Een sector of profiel is een specifieke combinatie van eindexamenvakken. De verschillende sectoren zijn Economie (EC), Techniek (TE), Zorg en Welzijn (ZW) en Landbouw (LA). Een combinatie is ook mogelijk. De verschillende profielen zijn Cultuur & Maatschappij (CM), Economie & Maatschappij (EM), Natuur & Gezondheid (NG) en Natuur & Techniek (NT).  Ook bij de profielen is een combinatie mogelijk.