Scholenopdekaart

Adriaan Roland Holstschool

Adriaan Roland Holstschool

Uitleg
Hier ziet u informatie over het aantal leerlingen dat per 1 oktober van dit schooljaar op deze school zit. U ziet in de grafiek de gegevens uitgesplitst naar onderwijssoort en een trend van de laatste jaren.