Scholenopdekaart

VeenLanden College

VeenLanden College

Over deze school

Denominatie: Protestants-Christelijk

Als school streeft het VeenLanden College naar uitdagend en gedifferentieerd onderwijs dat is afgestemd op het niveau, de leerstijl, de interesses en de talenten van de leerling. Zo biedt de school veel verdiepingsmogelijkheden aan, zoals Anglia, Delf, Entreprenasium, VeconBusiness School, Sportklas, Science en Mavo Excellent. Voor de leerlingen moet de school een veilige omgeving zijn om zowel cognitieve als sociale vaardigheden te ontwikkelen. Daarnaast wil het VeenLanden College een school zijn waar men kritisch blijft op het eigen functioneren en openstaat voor verbeteringen. Er is veel aandacht voor allerlei vormen en mogelijkheden van differentiatie om het gepersonaliseerd leren op een hoger plan te krijgen. Kunskapsskolan Education op locatie Vinkeveen is hier een voorbeeld van. Kunskapsskolan Education staat model voor een belangrijke ontwikkeling bij het verder personaliseren van het onderwijs. Bij deze Zweedse onderwijsvorm staan de persoonlijke ambities en mogelijkheden van de leerling voorop en werkt elke leerling in zijn eigen tempo met eigen leerdoelen. De docent heeft vooral een coachende rol.

Contactgegevens

Diamant 9
3641XR Mijdrecht
0297283459

Volg deze school op

Bestuursgegevens

Stichting Ceder Groep
Aantal scholen: 6
Aantal leerlingen: 6025

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

vmbo-(g) theoretisch vmbo-(g)t / havo havo havo / vwo vwo

Bovenbouw

vmbo-(g) theoretisch havo vwo


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.veenlandencollege.nl voor meer informatie.