Scholenopdekaart

Scholengemeenschap Reigersbos

Scholengemeenschap Reigersbos

Over deze school

Denominatie: Openbaar

Scholengemeenschap Reigersbos (SGR) is een school voor openbaar voortgezet onderwijs. Wij, leerlingen en medewerkers, zijn trots op onze school, waar leerlingen optimale kansen krijgen op een geslaagde schoolcarrière. Omdat een geslaagde schoolcarrière een mooie basis is voor een goede toekomst. Wij zijn ambities en sterk in toekomst. Wij willen dat onze leerlingen zich maximaal ontplooien en zich uitgedaagd voelen het beste uit zichzelf te halen en zo mogelijk op te stromen naar een hoger niveau. Een school waar leerlingen graag naar toe gaan en waar veiligheid en respect de norm is.

VWO Gymnasium en Atheneum: Het vwo op SGR biedt meer dan een gewone vwo-opleiding. Leerlingen worden extra uitgedaagd met vakken als wetenschapsoriëntatie en filosofie. Hiermee worden zij goed voorbereid op een succesvolle doorstroom naar de universiteit. SGR is aangesloten bij het instituut Wetenschapsoriëntatie Nederland (WON) en doet jaarlijks mee aan de WON-manifestatie, die landelijk al een keer gewonnen is door twee van onze leerlingen. SGR biedt vanaf leerjaar 2 de keuze voor gymnasium of atheneum. In gymnasium leerjaar 2 en 3 volgen de leerlingen Latijn en Grieks. In de bovenbouw kiezen zij één van deze twee talen.

HAVO: De havo-opleiding is een goede voorbereiding op het Hoger Beroepsonderwijs (HBO) en daagt de leerlingen uit om op te stromen naar het atheneum. Naast het reguliere programma werken leerlingen aan hun algemene ontwikkeling en loopbaanoriëntatie. Dit gebeurt tijdens diverse excursies en projecten.

MAVO: De mavo is een gedegen opleiding die leerlingen voorbereidt op de havo of het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Er is vanaf leerjaar 1 een uitgebreid programma loopbaanoriëntatie. Leerlingen leren hun kwaliteiten ontdekken, oefenen belangrijke vaardigheden en leren keuzes te maken voor toekomstige opleidingen (havo of MBO). Nieuw bij de mavo op SGR is dat leerlingen kunnen kiezen voor tweetalig onderwijs.

VMBO-K: Voor het schooljaar 2018-2019 kunnen leerlingen met vmbo-kader advies zich nog aanmelden op SGR, daarna niet meer. Uiteraard kunnen de leerlingen die nu kiezen voor SGR gewoon hun vmbo-kader opleiding op SGR afmaken. Op SGR wordt het profiel economie en ondernemen aangeboden.

TTO (tweetalig onderwijs): Op vwo, havo en mavo bieden wij in de onderbouw tweetalig onderwijs als keuzemogelijkheid aan. Leerlingen krijgen meerdere vakken in het Engels aangeboden, doen diverse internationale projecten, zoals een Engelstalig toneelstuk en de European Foodparty en hebben contact met scholen uit diverse landen over de hele wereld.

U bent altijd welkom voor een rondleiding in onze school op een reguliere schooldag. U kunt zich daarvoor aanmelden via tro@sgreigersbos.nl onder vermelding van ‘Rondleiding B1’.

Contactgegevens

Ravenswaaipad 3
1106AW Amsterdam
020-5633050

Bestuursgegevens

Openbare Stichting Scholengemeenschap Reigersbos
Aantal scholen: 1
Aantal leerlingen: 783

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

vmbo-kader vmbo-(g) theoretisch havo havo / vwo vwo

Bovenbouw

vmbo-basis vmbo-kader vmbo-(g) theoretisch havo vwo


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.sgreigersbos.nl voor meer informatie.


Foto-impressie