Scholenopdekaart

Scholengemeenschap Reigersbos

Scholengemeenschap Reigersbos

Over deze school

Denominatie: Openbaar

Scholengemeenschap Reigersbos (SGR) is een school voor openbaar voortgezet onderwijs. SGR bereidt jongvolwassenen ontwikkelingsgericht voor op hun toekomst door hen te leren de regie te nemen in hun eigen leerproces, zelfinzicht te krijgen, talenten te ontwikkelen, kansen te benutten en goede keuzes te maken. SGR is een school waar we positief met elkaar omgaan, duidelijk zijn in wat we van elkaar verwachten en waar we ons richten op samenwerking.

SGR is een gecertificeerde TTO-junior school. SGR kent een bijzonder type brugklas, namelijk de tweetalige havo/vwo TTO-klas. In deze klas wordt de helft van de vakken aangeboden in het Engels en worden extra lessen Engels gegeven. Het doel van TTO is de vergroting van de Engelse taalbeheersing. Omdat de leerlingen uitsluitend Engels spreken in de TTO-lessen, worden zij optimaal voorbereid op een Engelse leer- of werkomgeving.

Ons vwo genaamd: Exellius. Ons vwo heeft een eigen naam: Exellius. Dat is om te benadrukken dat ons vwo-onderwijs zich richt op de leerling die nieuwsgierig is en graag een uitdaging aangaat. De verrijking van het lesprogramma van Exellius berust op verdieping in het aanbod van bestaande vakken en het aanbieden van nieuwe vakken als filosofie, wetenschapsoriëntatie en science.

De havo op SGR. Het havo-onderwijs richt zich op de leerling die houdt van een actieve toepassing van de theorie: leren, maar ook van doen. Elk jaar worden er nieuwe projecten bedacht waarin we ‘denken en doen’ combineren. Om dit te ondersteunen bieden we in onze lessen onder anderen duidelijke studiewijzers en verschillende werkvormen.

Het vmbo op SGR. Het vmbo op SGR kenmerkt zich door het ondernemend leren centraal te stellen en loopbaanoriëntatie en -begeleiding een belangrijke plaats te geven in elk leerjaar van de opleiding. SGR kent de volgende leerwegen: 1) Theoretische leerweg, de voorbereiding naar het mbo en het havo. 2) Kaderberoepsgerichte leerweg met als profiel Economie en Ondernemen, een opleiding waarmee leerlingen breed kunnen doorstromen naar het mbo.

U bent altijd welkom voor een rondleiding in onze school op een reguliere schooldag. U kunt zich daarvoor aanmelden via tro@sgreigersbos.nl onder vermelding van ‘Rondleiding B1’.

Contactgegevens

Ravenswaaipad 3
1106AW Amsterdam
020-5633050

Bestuursgegevens

Openbare Stichting Scholengemeenschap Reigersbos
Aantal scholen: 1
Aantal leerlingen: 803

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

vmbo-kader vmbo-(g) theoretisch havo havo / vwo vwo

Bovenbouw

vmbo-basis vmbo-kader vmbo-(g) theoretisch havo vwo


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.sgreigersbos.nl voor meer informatie.


Foto-impressie