Scholenopdekaart

Aeres VMBO Maartensdijk

Aeres VMBO Maartensdijk

Over deze school

Denominatie: Samenw. PC en RK

Aeres VMBO Maartensdijk is een kleinschalige groene school, een school met persoonlijke aandacht voor al onze leerlingen, een veilige school, een school waarin we leerlingen leren zelfstandig te functioneren in een samenleving die steeds verandert. We zijn een school waar leerlingen zich kunnen ontplooien. We zijn een school in beweging, een school waar nieuwe ontwikkelingen in gang gezet worden, een school waar iedere dag anders is. Een plek waar je mag zijn wie je bent en waar we je ondersteunen in je groei naar volwassenheid, kortom een fijne school!

Wij bieden onderwijs in de leerwegen: basisberoepsgerichte leerweg (bb), kaderberoepsgerichte leerweg (kb) en de gemengde leerweg (gl) met de mogelijkheid deze leerweg af te sluiten met een diploma theoretische leerweg (tl).


Contactgegevens

Dierenriem 2
3738TR Maartensdijk
088 0205500

Bestuursgegevens

Stichting Aeres Groep
Aantal scholen: 9
Aantal leerlingen: 3714

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

vmbo-basis vmbo-kader vmbo-(g) theoretisch

Bovenbouw

vmbo-basis vmbo-kader vmbo-(g) theoretisch


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.aeresvmbo-maartensdijk.nl voor meer informatie.