Scholenopdekaart

Udens College, sector havo/vwo

Udens College, sector havo/vwo

Over deze school

Denominatie: Samenw. Opb. en RK

Het Udens College is de enige school voor voortgezet onderwijs in Uden. Alle leerlingen, ongeacht afkomst en geloof, zijn welkom. Er zijn twee locaties, een voor vmbo en een voor havo vwo, met onderwijs van vmbo basis tot en met gymnasium.  

Beide locaties zijn op weg naar een vorm van onderwijs, waarbij elke leerling een persoonlijke leerroute kan volgen met volop aandacht voor zijn of haar talenten. Onze goede onderwijsresultaten verliezen we daarbij niet uit het oog. Leerlingen en ouders vinden het UC een prettige en veilige school.

Contactgegevens

Schepenhoek 101
5403GA Uden

Telefoon:
0413283000 (menukeuze 1)
Website:
www.udenscollege.nl
E-mailadres:
havo.vwo@udenscollege.nl

Volg deze school

Bestuursgegevens

Samenwerkingsstg VO Uden

Aantal scholen:
2
Aantal leerlingen:
2829
Website:
www.udenscollege.nl

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

havo havo / vwo vwo

Bovenbouw

havo vwo


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.udenscollege.nl voor meer informatie.