Scholenopdekaart

Marcanti College

Marcanti College

Over deze school

Denominatie: Algemeen bijzonder

Het Marcanti College is een overzichtelijke school voor leerlingen met vmbo (basis, kader, theoretisch), mavo, havo of vwo advies. Ons onderwijs is erop gericht dat alle leerlingen een diploma halen op het voor hen hoogst haalbare niveau. Bovendien biedt Marcanti een 6 jarige HTL-route. Een traject waarin de leerling het mavo- én havodiploma behaalt en wordt voorbereid op het hbo. Daarnaast bieden we een breed programma voor vmbo basis/kader: leerlingen krijgen een intersectoraal programma Dienstverlening & Producten.

Extra's Marcanti:

  • Kleinere klassen in de onderbouw, extra individuele aandacht en leerling voelt zich snel thuis.
  • Passend onderwijs, extra ondersteuning als het nodig is met Remedial teaching, vaardigheidstrainingen en steunlessen.
  • Veel aandacht voor taal en rekenen.
  • Stimulerende brugperiode van 2 schooljaren. Het is altijd mogelijk een niveau hoger te werken dan adviesniveau.
  • Vitale School, gecertificeerd als sport-actieve school. 4 uur gym per week en volop sportactiviteiten. We stimuleren een actieve en vitale leefstijl.
  • Gecertificeerd als Vecon Business School. Extra aandacht voor ondernemen.
  • Stages en praktijkleren voor alle leerlingen.

Samenwerking met het Mundus College: 
Het Marcanti College werkt nauw samen met het Mundus College. Het gezamenlijke aanbod van deze scholen is breed. Van praktijkonderwijs tot en met havo. Voordeel van deze samenwerking is dat leerlingen zonder oponthoud drempelloos kunnen doorstromen naar een opleiding die past bij hun keuze of capaciteit. Opstroom naar havo is mogelijk. 

Contactgegevens

Jan van Galenstraat 31
1051KM Amsterdam

Telefoon:
020 - 606 9000
Website:
marcanti.espritscholen.nl
E-mailadres:
info@marcanti.espritscholen.nl

Bestuursgegevens

Onderwijsstichting Esprit

Aantal scholen:
14
Aantal leerlingen:
7405
Website:
espritscholen.nl

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

brugklas (algemeen) vmbo havo

Bovenbouw

vmbo-basis vmbo-kader vmbo-(g) theoretisch havo


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op marcanti.espritscholen.nl voor meer informatie.


Foto-impressie