Scholenopdekaart

CSG Rehoboth

CSG Rehoboth

Over deze school

Denominatie: Protestants-christelijk

CSG Rehoboth werkt sinds enkele jaren samen met het Aletta Jacobs College. Dit resulteert per 1 januari 2020 in een formele overdracht van het onderwijs van de CSG aan het Aletta Jacobs College. In de aanloop hier naartoe worden vanaf 1 augustus 2019 alle lessen gezamenlijk verzorgd onder de hoede van het AJC.

Wij geloven in ieder kind. Wij zien jou. Wij kennen jou.

Wij zijn een kleinschalige school in Hoogezand. Wij bieden de volgende opleidingen aan: mavo (VTO Duits), onderbouw vmbo bb, -kb en havo. Wij hechten veel waarde aan het contact tussen de leerling, ouders en de school, want wij hebben elkaar nodig om te groeien. Als je bij ons op school bent dan is de mentor voor jou belangrijk. Zij is er voor jou. Zij begeleidt jou. Zij steunt jou. Zij stimuleert jou. Dit kan zowel individueel als in groepsverband. Wij creëren een veilige en warme leefomgeving, zodat iedereen zich welkom voelt. Kortom, onze school is meer dan een plek waar wij onderwijs geven. Wij helpen jou in jouw ontwikkeling naar volwassenheid.  

Respect, warmte en structuur

Respect, warmte en structuur. Deze drie woorden horen bij onze school. De warmte komt terug in onze kleine en sfeervolle school. Wij zijn er trots op dat wij leerlingen bij naam kennen en op de manier waarop wij met elkaar omgaan. Op de Rehoboth hebben mensen de ruimte. Dat betekent dat leerlingen ruimte hebben om te zijn wie ze zijn, maar dat ze ook ruimte bieden aan anderen. Wij bieden structuur en dat geeft rust en duidelijkheid. Kerngedachte voor de ‘leefgemeenschap’ Rehoboth is het woord: respect. Als het gaat om de invulling van deze gedachte gaan we uit van het belangrijkste pedagogische wapen: het goede voorbeeld geven. Respect voor jezelf, respect voor de ander, daar draait het om!

Christelijke identiteit

Wij zijn een open christelijke school waar elke dag ongeveer 210 leerlingen onderwijs volgen. Iedereen is van harte welkom. Onze christelijke identiteit blijkt ook uit de godsdienstlessen, dagopeningen en de kerst- en paasviering.   

CSG

Onze school maakt deel uit van de Christelijke Scholengemeenschap Groningen (CSG). De CSG biedt christelijk voortgezet onderwijs op zes vestigingen in Groningen, Hoogezand en Winsum.

Contactgegevens

Erasmusweg 1
9602AB Hoogezand

Telefoon:
0598 327009
Website:
www.csgrehoboth.nl
E-mailadres:
info@csgrehoboth.nl

Bestuursgegevens

Stichting Christelijk Onderwijs Groningen

Aantal scholen:
6
Aantal leerlingen:
3117
Website:
www.csg.nl

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

vmbo vmbo-(g) theoretisch havo havo / vwo

Bovenbouw

vmbo-(g) theoretisch


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.csgrehoboth.nl voor meer informatie.