Scholenopdekaart

Het Kwadrant, school voor praktijkonderwijs

Het Kwadrant, school voor praktijkonderwijs

Uitleg
Scholen voor praktijkonderwijs hebben een eigen kwaliteitszorgsysteem, namelijk de ProZO!-enquête. Op basis van 14 thema’s laten de ouders zien hoe tevreden zij zijn over de kwaliteit van de school van hun kind. Onder ieder thema vallen een aantal stellingen die de ouders beantwoorden.