Scholenopdekaart

Het Kwadrant, school voor praktijkonderwijs

Het Kwadrant, school voor praktijkonderwijs

Uitleg
Scholen voor praktijkonderwijs hebben een eigen kwaliteitszorgsysteem, namelijk de ProZO!-enquête. Op basis van 14 thema’s laten de leerlingen zien hoe tevreden zij zijn over de kwaliteit van hun school. Onder ieder thema vallen een aantal stellingen die de leerlingen beantwoorden.