Scholenopdekaart

Vind informatie over basisscholen met onderwijstype basisonderwijs

Het basisonderwijs is het reguliere onderwijs voor kinderen tussen de vier en twaalf jaar. De meeste kinderen volgen acht jaar basisonderwijs.
Kinderen die moeilijk leren kunnen naar een school voor speciaal basisonderwijs. Als kinderen veel extra ondersteuning nodig hebben, is het speciaal onderwijs soms een betere keus.

Zoek scholen met onderwijstype basisonderwijs

Zoek