Scholenopdekaart

Informatie over basisscholen met onderwijsconcept Vrijeschool

De vrijeschool heeft als uitgangspunt ‘onderwijzen is ook opvoeden’. Leerlingen krijgen een breed onderwijspakket aangeboden, zodat ze hun talenten kunnen ontdekken en verbreden. Het lesprogramma sluit aan bij hun leeftijd, drijfveren en mogelijkheden. Aan de hand van de leerdoelen ontwerpen de leraren veel lessen zelf.

In de praktijk
Een dag op de vrijeschool verloopt in een vast ritme. Kleuters krijgen lesstof aangeboden binnen een vast weekritme. Zij leren spelenderwijs, door te doen.

Vanaf de eerste klas (groep 3) krijgen kinderen in de ochtenduren een hoofdvak, zoals rekenen, taal, aardrijkskunde, heemkunde en natuurkunde. Meestal krijgen ze een periode lang hetzelfde hoofdvak. Vervolgens gaan ze over op een ander hoofdvak en krijgt het geleerde de kans om te ‘rijpen’.

In de middaguren volgen de leerlingen vaklessen, bijvoorbeeld Engels, Duits, euritmie, muziek, tekenen, gymnastiek, tuinbouw of handenarbeid. De vaklessen kunnen ook oefenuren taal en rekenen zijn.

Het vertellen van verhalen is belangrijk, evenals het vieren van de jaarfeesten.

Basisprincipes van vrijeschoolonderwijs
  • De aanpak is gebaseerd op het mensbeeld uit de antroposofie: een mens bestaat uit lichaam, ziel en geest.
  • Het onderwijs moet leerlingen meer bijbrengen dan taal, schrijven en rekenen; het gaat erom dat leerlingen uitgroeien tot mensen die zelf richting geven aan hun leven.
  • In het onderwijs gaat het om hoofd, hart en handen: dit levert de vaardigheden op die belangrijk zijn in de 21e eeuw.
  • Bewust omgaan met het ritme van de dag en het ritme van het jaar is belangrijk.
  • ‘Vrij’ verwijst niet naar vrijheid of vrijblijvendheid voor de leerling, maar naar het feit dat vrijescholen in vrijheid hun visie realiseren.

Meer informatie: www.vrijeschoolonderwijs.nl

Zoek scholen met onderwijsconcept Vrijeschool

Zoek
Er zijn 55 basisscholen met onderwijsconcept Vrijeschool.

Hoeveel basisscholen met onderwijsconcept Vrijeschool zijn er in: (top 5)

Hoeveel basisscholen zijn er met onderwijsconcept Vrijeschool en denominatie:

Hoeveel basisscholen zijn er met onderwijsconcept Vrijeschool en onderwijstype: