Scholenopdekaart

Onderwijstype

We onderscheiden drie onderwijstypen: basisonderwijs, speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so). Het basisonderwijs is het reguliere onderwijs voor kinderen tussen de vier en twaalf jaar. De meeste kinderen volgen acht jaar basisonderwijs. Speciaal basisonderwijs is onderwijs voor kinderen die extra ondersteuning en aandacht nodig hebben. Speciaal onderwijs is onderwijs voor kinderen die specialistische of intensieve begeleiding en ondersteuning nodig hebben, vaak ook gecombineerd met jeugdhulp en/of zorg. Bijvoorbeeld omdat zij een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis hebben.

Bekijk meer informatie over het onderwijstype: