Scholenopdekaart

Christelijke Basisschool Zeehonk

Christelijke Basisschool Zeehonk

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Samenw. PC, RK en Alg. Bijz.

Basisschool Zeehonk staat in de kern van Noordwijk aan Zee, op loopafstand van het strand. Onze school telt ruim 180 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen en ouders het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van de schoolgemeenschap. Zeehonk is een BAS- school (Bouwen aan een Adaptieve School). Dit is een concept waarin het uitgangspunt is dat wij ons aanpassen aan de onderwijsbehoeften van het kind. Zelfstandigheid en samenwerkend leren, naast individuele aandacht, zijn uitgangspunten van BAS. We maken gebruik van moderne leermiddelen. De vorderingen van de leerlingen worden nauwlettend in de gaten gehouden. We bieden gevarieerde werkvormen aan: klassikaal, in kleine groepjes of individueel. Het team van Zeehonk vraagt zich steeds af ‘kan het anders, kan het beter?’. Wij blijven ons ontwikkelen, maar bekijken het aanbod kritisch. Dit om uw kind cognitief optimaal te begeleiden en hem/haar zowel emotioneel als sociaal een veilige basis te bieden. Samen voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. We zijn een laagdrempelige school. Van oudsher is de ouderparticipatie groot. Een kenmerk is de saamhorigheid tussen ouders, kinderen en leerkrachten.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Julianastraat 11
2202KB Noordwijk

Telefoon:
0713615098
Website:
www.zeehonk.nl
E-mailadres:
directie.zeehonk@sophiascholen.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stg. Prot. Chr. Prim. Onderw. in de Duin- en Bollenstreek

Aantal scholen:
7
Aantal leerlingen:
1291
Website:
www.pcpo-db.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek


Foto-impressie