Scholenopdekaart

Margrietschool

Margrietschool

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-Christelijk

De Margrietschool is een dynamische, christelijke school waar kinderen met plezier naar toe gaan. De Margrietschool is een open, christelijke school die toegankelijk wil zijn voor alle kinderen uit de wijk. Daarbij realiseert de Margrietschool een hoge kwaliteitsstandaard. Principieel werkt de Margrietschool niet met wachtlijsten.

De gegevens in dit SchoolVenster zijn afkomstig van DUO en de onderwijsinspectie. Waar nodig geeft de school een toelichting. Meer informatie is te vinden op de website van de Margrietschool. Ook kunt u via de website uw interesse voor een kennismakingsbezoek kenbaar maken.

In een persoonlijke rondleiding ervaart u het best wat de Margrietschool verstaat onder kwaliteit.

Contactgegevens

Alpenstraat 3
3446DR Woerden

Telefoon:
0348431791
Website:
www.margrietschoolwoerden.nl
E-mailadres:
margriet@spco.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stg. Prot. Chr. Prim. Onderw. Groene Hart

Aantal scholen:
13
Aantal leerlingen:
2540
Website:
www.spco.nl