Scholenopdekaart

Rooms Katholieke Basisschool De Dagobert

Rooms Katholieke Basisschool De Dagobert

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-Katholiek

Beste geïnteresseerde 'bezoeker' van vensters PO, welkom op het schoolvenster van de Dagobert. Hier wordt een genuanceerd beeld gegeven van wie wij zijn, wat wij belangrijk vinden, onze opbrengsten en adviezen m.b.t. het voortgezet onderwijs. Het is een document in ontwikkeling dus er zal met enige regelmaat het e.e.a. aangepast c.q. toegevoegd worden. Kortom een levendig document. Wij hopen hiermee u voldoende inzicht te geven in onze organisatie. Hieronder enige belangrijke uitgangspunten/kenmerken van ons onderwijsconcept. Mocht de informatie aanleiding geven tot nadere vragen, laat het ons weten.

Met vriendelijke groet,

Thea van Ewijk, directeur

De Dagobert: Een goede basis.

Kijk voor meer informatie: www.dagobertschool.nl

Contactgegevens

Predikbroedersweg 1
4003AL Tiel
0344631530

Bestuursgegevens

Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland
Aantal scholen: 9
Aantal leerlingen: 1987

Foto-impressie