Scholenopdekaart

Basisschool De Waaier

Basisschool De Waaier

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

De Waaier is een cultuurrijke school in een multiculturele wijk van Amsterdam: de Indische Buurt. De school biedt passend onderwijs aan alle leerlingen. Wij gaan uit van de talenten van leerlingen en hun onderwijsbehoefte.

We vinden het belangrijk dat kinderen op een positieve manier leren om te gaan met verschillen tussen mensen, meningen en opvattingen.

De Waaier is een lerende organisatie. De school staat open voor ontwikkeling, innovatie, nieuwe ideeën en intitiatieven. Wij willen samen met ouders het beste uit de kinderen naar boven halen.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van (school). De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.

Contactgegevens

Obiplein 115
1094RB Amsterdam

Telefoon:
0206923980
Website:
www.waaier.nl
E-mailadres:
waaier.info@askoscholen.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Amsterdamse Stichting voor Katholiek, P.-c. en Interconfessioneel onderwijs

Aantal scholen:
33
Aantal leerlingen:
9247
Website:
www.askoscholen.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen


Foto-impressie