Scholenopdekaart

Juliana van Stolbergschool

Juliana van Stolbergschool

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-Christelijk

Hartelijk welkom op de site van de Juliana van Stolbergschool in Waalwijk. Naast de informatie over onderwijskundige opbrengsten en andere kengetallen, willen we u vertellen wie we zijn en wat wij in ons onderwijs belangrijk vinden.

Vanuit het motto “Wie ont-moet, bereikt meer - samen voor jou!”, willen we vorm en inhoud geven aan ons onderwijs en het kind in ontwikkeling laten komen. We staan voor betekenisvol onderwijs, waarin er naast het aanleren van de basisvaardigheden ook aandacht is voor samenwerken, spel en onderzoeksactiviteiten om te komen tot kritisch denken en handelen. We willen de kinderen bewust maken van de “eigenheid” van ieder mens en we vinden het belangrijk dat kinderen leren om respect en oog te hebben voor elkaar.

Speerpunten binnen onze school zijn: "Sociale veiligheid", “Natuurlijk Engels” in alle groepen (VVTO-label), Verkeersveiligheid (BVL-label), Praktisch Reken en Wiskunde Onderwijs (PARWO) en Voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Om de school heen ligt een prachtige natuurleerspeeltuin waarin de kinderen kunnen spelen, leren en ontdekken. In het gebouw is opvang en onderwijs gerealiseerd. We ontwikkelen ons tot een Integraal Kind Centrum (IKC).

Contactgegevens

Woeringenlaan 20
5144 CJ Waalwijk
0416332287

Volg deze school op

Bestuursgegevens

Stg PCO Bommelerwaard, Land van Heusden en Altena en Bommelerwaard
Aantal scholen: 5
Aantal leerlingen: 2584

Foto-impressie