Scholenopdekaart

Brede School Heuvelrijk

Brede School Heuvelrijk

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Onze brede school Heuvelrijk is aangesloten bij Eenbes Basisonderwijs. Wij staan voor Samen vernieuwend leren. Onze brede school biedt naast de basisschool ook een peuterspeelzaal en kinderopvang in hetzelfde gebouw.

Op onze brede school draait het om uw kinderen. Met uitdagend, modern onderwijs helpen wij hen op te groeien tot actieve, vindingrijke en betrokken mensen. Bij ons leert uw kind vertrouwen op zichzelf.

In onze groepen is veel aandacht voor verschillen in capaciteiten, interesses en werktempo door middel van uitdagende thema’s en projecten. Omdat uw kind, naast zelfstandig werken, ook mag samenwerken met andere kinderen leert het overleggen, uitleggen en rekening houden met andere kinderen. Dat zorgt voor heel veel plezier in leren! En daar draait het om: wat je met plezier doet, doe je goed!

Voor alle leerlingen geldt dat we samen met hen en hun ouders eruit willen halen wat erin zit! Een goede relatie met ouders is daarbij essentieel. We willen een school zijn waar iedereen zich thuis voelt.

Dit SchoolVenster geeft u inzicht in onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Wij nodigen u graag uit verder te kijken op onze website www.bredeschoolheuvelrijk.nl of langs te komen op onze mooie school. Van harte welkom!

Contactgegevens

Heuvel 5
5674RR Nuenen

Telefoon:
0402831261
Website:
www.bredeschoolheuvelrijk.nl
E-mailadres:
post@bredeschoolheuvelrijk.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Harold Jacobs

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

De Eenbes, Stg v Katholiek., Prot-Chr. en Interconfessioneel Primair Onderwijs

Aantal scholen:
26
Aantal leerlingen:
5096
Website:
www.eenbes.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Helmond-Peelland


Foto-impressie