Scholenopdekaart

School voor Speciaal Basisonderwijs Burg vd Putt

School voor Speciaal Basisonderwijs Burg vd Putt

Over deze school

Onderwijstype: Speciaal basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van School voor Speciaal Basisonderwijs Burg vd Putt. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Contactgegevens

Parallelweg 8
5664AC Geldrop

Telefoon:
0402862464
Website:
www.vdputt.nl
E-mailadres:
vdputt@eenbes.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

De Eenbes, Stg v Katholiek., Prot-Chr. en Interconfessioneel Primair Onderwijs

Aantal scholen:
26
Aantal leerlingen:
5096
Website:
www.eenbes.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Helmond-Peelland