Scholenopdekaart

Protestants Christelijke Basisschool De Mare

Protestants Christelijke Basisschool De Mare

Uitleg
Deze pagina toont het aantal leerlingen, met verschillende uitsplitsingen. In de diagram Aantal leerlingen ziet u het totaal aantal leerlingen dat staat ingeschreven op de school vergeleken met het landelijke gemiddelde. Daarnaast wordt er ook een trend van maximaal vijf jaar getoond, voor zover deze informatie beschikbaar is. Verder ziet u in de grafiek Aantal leerlingen per leeftijd een uitsplitsing naar leeftijd.