Scholenopdekaart

Rooms Katholieke Basisschool De Poorte

Rooms Katholieke Basisschool De Poorte

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-Katholiek

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Rooms Katholieke Basisschool De Poorte. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Contactgegevens

Berglaan 10
4634VH Woensdrecht
0164613911

Bestuursgegevens

Lowys Porquinstichting
Aantal scholen: 31
Aantal leerlingen: 6214

Foto-impressie