Scholenopdekaart

Prins Clausschool

Prins Clausschool

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-Christelijk

De Prins Clausschool is een open christelijke basisschool in de wijk Rokkeveen. In onze school staat het woord "samen" centraal. Samen met De Drie Ballonnen bieden we opvang en onderwijs aan kinderen van 0 tot 13 jaar onder 1 dak. Door samen te leren, te spelen, te vieren en vooral heel veel plezier te hebben, vormen wij een stevige en veilige basis voor de toekomst van elk kind. Dit doen wij samen en in goed contact met leerlingen en hun ouders. 

Onze school biedt een plek waar ieder kind mag zijn wie hij of zij is. Ieder kan zijn eigen top bereiken. Rust en structuur in het leerklimaat zijn kenmerkend. Speerpunten in groep 1 t/m 8 zijn: het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen, engels en techniek.

Wij zijn gevestigd in een modern, duurzaam en transparant schoolgebouw met multifunctionele lokalen en ruimtes. In deze omgeving kunnen wij eigentijds onderwijs en passende opvang bieden.

Contactgegevens

Straspad 1
2719VG Zoetermeer
0793616009

Volg deze school op

Bestuursgegevens

Stichting Unicoz onderwijsgroep
Aantal scholen: 27
Aantal leerlingen: 8669

Foto-impressie