Scholenopdekaart

Onderwijsgemeenschap de Hoeve

Onderwijsgemeenschap de Hoeve

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Onderwijsconcept: Jenaplan
Denominatie: Overige

De Hoeve is een oecumenische Jenaplanbasisschool en staat sinds 1972 in de wijk Kantemars in Hoevelaken. Een wijk die qua bevolking breed is opgebouwd (sociaal, cultureel, financieel). We beschikken over vijf groepen in de onderbouw, vijf in de middenbouw en vier in de bovenbouw.

Er werken op onze school m.i.v. 1 augustus 2018 achtentwintig onderwijsgevende personeelsleden, een beleidsmedewerker/ ICT-coördinator, één conciërge, één handvaardigheidondersteuner en één onderwijsassistente. Leerkrachten met een duo-baan werken beiden drie dagen waardoor de leerkrachten extra tijd hebben voor het begeleiden van de kinderen. Er zijn drie intern begeleiders, twee remedial teacher en twee ondersteuners voor extra begeleiding van de kinderen. Een aantal leerkrachten heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen die speciale zorg behoeven. Op 1 oktober 2018 zitten er 366 kinderen op school, verdeeld over vijftien groepen. De Hoeve heeft een grensoverstijgende functie, de kinderen uit de hele regio komen naar de Hoeve.

De Hoeve is een oecumenische Jenaplanbasisschool. Dat ziet men onder andere aan de benadering van kinderen, de indeling van de groepen, de organisatie in de klas en het werken met projecten. Dit alles is georganiseerd op grond van bepaalde ideeën, die zijn vervat in 20 basisprincipes en 12 kernkwaliteiten waar een Jenaplanschool zich door laat inspireren.

De term 'oecumene', in engere zin, staat voor het streven naar eenheid binnen de christelijke kerken. In ruimere zin betekent oecumene 'de bewoonde wereld'. Bewoonde wereld betekent voor ons voor alle mensen. De Hoeve conformeert zich niet aan een of meer kerkgenootschappen. Oecumene op de Hoeve bestaat uit drie pijlers, te weten 'Omgang met elkaar en de wereld om ons heen', 'Kennis van en over wereldgodsdiensten en- overtuigingen' en 'Filosoferen en nadenken over levensvragen'.

Contactgegevens

Veenslagenweg 17
3871NA Hoevelaken

Telefoon:
0332536093
Website:
www.dehoeveschool.nl
E-mailadres:
info@dehoeveschool.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve te Hoevelaken, oecumenische Jenaplanbasisschool De Hoeve

Aantal scholen:
1
Aantal leerlingen:
351
Website:
www.dehoeveschool.nl

Foto-impressie