Scholenopdekaart

't Palet, basisschool voor katholiek- en openbaar onderwijs

't Palet, basisschool voor katholiek- en openbaar onderwijs

Uitleg
Overstappers zijn leerlingen die tussentijds van school wisselen. Ze zijn niet in groep 1 van de school gestart of ze hebben de school eerder dan einde groep 8 verlaten.