Scholenopdekaart

't Palet, basisschool voor katholiek- en openbaar onderwijs

't Palet, basisschool voor katholiek- en openbaar onderwijs

Uitleg
De school geeft aan hoe het onderwijs georganiseerd is. Welke leerlingen zitten bij elkaar in een groep of klas en welke vakleerkrachten werken er. Een vakleerkracht is een leerkracht die een vak geeft waarvoor hij of zij specifiek is opgeleid.