Scholenopdekaart

Islamitische basisschool Al Maes (de Diamant)

Islamitische basisschool Al Maes (de Diamant)

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Islamitisch

IN DE NAAM VAN ALLAH DE ERBARMER, DE MEEST BARMHARTIGE 

De lof is aan Allah. Wij prijzen Allah en vragen Zijn hulp en vergiffenis. Wij getuigen dat er geen godheid is dan Allah en wij getuigen ook dat Mohammed (Allahs vrede en zegeningen zij met hem) Zijn dienaar en Zijn Gezant is.

De directie van As-Siddieq West presenteert u onze Schoolvensters. Zo willen we onze school een ‘openvenster’ bieden en nodigen we u uit om bij ons naar binnen te kijken.

Contactgegevens

Jan van Riebeekstraat 11 -13
1057ZW Amsterdam
0206180838

Volg deze school op

Bestuursgegevens

Stichting Islamitische School Amsterdam
Aantal scholen: 3
Aantal leerlingen: 1100

Foto-impressie