Scholenopdekaart

Jenaplanschool 't Startnest

Jenaplanschool 't Startnest

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Onderwijsconcept: Jenaplan
Denominatie: Rooms-katholiek

Beste ouders, lezers,

De basisschool is een belangrijk onderdeel van je leven: zowel voor de kinderen als voor de ouders.

Acht jaar dezelfde weg van huis naar school en weer terug. Eerst samen met mama of papa, later helemaal alleen. U vertrouwt u kind toe aan de zorg van de leerkrachten. De school en de leerkrachten beïnvloeden het leven van uw kind. De keuze van de school is dus een belangrijk moment om bij stil te staan. Scholen verschillen, niet alleen in levensbeschouwelijke uitgangspunten maar ook steeds meer in werkwijzen, sfeer en resultaten. Dat maakt een keuze niet gemakkelijk! In deze schoolgids beschrijven wij waar we voor staan, welke uitgangspunten wij hanteren, de manier van werken en de sfeer en de gang van zaken bij ons op school. Wij hopen dat u, met behulp van deze schoolgids, in elk geval op weg wordt geholpen bij het maken van deze belangrijke keuze. Deze schoolgids kunt u bij ons opvragen, inzien vanaf de website, maar wij stellen het ook zeer op prijs wanneer u even binnenloopt.

Met hartelijke groet,

Anke de Graaf

Directeur ;t Startnest

Contactgegevens

Arthur van Schendellaan 100 E
1422LE Uithoorn

Telefoon:
0297521590
Website:
www.startnest.nl
E-mailadres:
directie@startnest.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Jenaplan Onderwijs Uithoorn

Aantal scholen:
1
Aantal leerlingen:
242
Website:
www.startnest.nl

Samenwerkingsverband

Amstelronde passend onderwijs


Foto-impressie