Scholenopdekaart

Rooms Katholieke Basisschool De Waterwilg

Rooms Katholieke Basisschool De Waterwilg

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Dit schoolvenster geeft u informatie over de RKBS De Waterwilg te Nootdorp. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten.

De Waterwilg is een reguliere basisschool die in het schooljaar 2018-2019 haar 20 jarig bestaan heeft viert De school telde 646 leerlingen op  1 oktober 2018. Er stromen door het schooljaar heen nog 53 leerlingen in. Door de indeling van het gebouw in kleinere afdelingen met een eigen ingang creëren we een gevoel van kleinschaligheid voor leerlingen, ouders en personeel. De leerlingen ontwikkelen zich vanuit een respectvolle omgeving waarbij een veilig pedagogisch klimaat de basis vormt van waaruit wij werken. De leerkrachten hanteren de leefregels van de school in de omgang met onze leerlingen. Daarnaast werken de leerkrachten vanuit de visie en aanpak van de Kanjertraining om het pedagogisch klimaat vorm te geven. De school biedt leerlingen een gedifferentieerd onderwijsaanbod. Dit gebeurt dagelijks middels, de door ons gekozen, lesmethodes. Tevens bieden wij de begaafde leerlingen de mogelijkheid om één keer in de week onderwijs te volgen met ontwikkelings gelijken in de Kangoeroeklas. Voor leerlingen die een specifieke onderwijsondersteuning nodig hebben, is in het schooljaar 2013-2014 een pilot gestart waarbij leerlingen remedial teaching aangeboden krijgen in de zgn. SEN groep. Naast de RT die leerlingen kunnen krijgen. Dit geheel wordt ondersteund vanuit de interne zorgstructuur.


De school ressorteert onder Lucasonderwijs, schoolbestuur te Den Haag

U vindt naast de algemene informatie de volgende gegevens:

  • aantal leerlingen
  • toezichtsarrangement van de inspectie
  • voedingsgebied
  • kenmerken personeel

Voor vragen of een rondleiding kunt u altijd contact opnemen met de school. 015-310530  Agneta Tuijl  en Andjanie Ramlal van de administratie staan u graag te woord.

Download de schoolgids

Contactgegevens

De Poort 4
2631PT Nootdorp

Telefoon:
0153105300
Website:
www.dewaterwilg.nl
E-mailadres:
info@dewaterwilg.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Lucas Onderwijs

Aantal scholen:
80
Aantal leerlingen:
34193
Website:
www.lucasonderwijs.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Passend Primair Onderwijs Delft e.o.


Foto-impressie